Techmix s.r.o.- výrobce míchacích zařízení a bioreaktorů

Motto: „ Kdo chce vyrábět košťata, měl by něco vědět o zametání.“

Prof. V. Doležalík, VUT Brno
  • Produkty

    Vyrábíme míchací zařízení a bioreaktory pro mnoho odvětví průmyslu. Díky vlastním vývojovým pracím dosahujeme kvalitních výsledků jak z hlediska procesního, tak i z hlediska strojní spolehlivosti.

    > více o našem zaměření
  • Zkušebna

    Díky naší zkušebně jsme schopni dodávat míchací zařízení, která dobře splňují požadavky zákazníků v širokém rozsahu jak účelů míchání a fyzikálních vlastností medií, tak i velikosti a tvaru aparátů. 

    > více o zkušebně
 

Co je to míchací zařízení

Míchací zařízení pro kapaliny, suspenze a disperze jsou velmi frekventovanou součástí linek pro výrobu a skladování různých produktů i pro zpracování odpadních materiálů.

Míchací zařízení sestává z 
• míchací nádoby (reaktoru, zásobníku, nádrže, jímky) různých tvarů a velikostí
• pohonné jednotky (motor, převodovka, kozlík, ucpávka, ložisko)
• hřídele s míchadlem (jeden nebo více rotorů, patní vodící ložisko apod.)
• vestavby ( narážky, topné hady, distributor plynu atd.)

Realizace těchto zařízení by měla splňovat požadavky zákazníků z hlediska:
• procesního tj. dosažení požadovaného účelu a dostatečné kvality míchání
• strojní spolehlivosti tj. potřebné kvality provedení, kontroly pevnostní, kritické frekvence a na únavu (životnosti).

Požadavky na míchání (účel)– důvody instalace míchacích ústrojí:
• homogenizace (smíchávání 2 nebo více dobře mísitelných kapalných složek)
• vznos (suspendace) pevné fáze v kapalině (zrnité materiály, prášky apod.)
• výměna tepla (ohřev nebo chlazení media)
• dispergace plynu v kapalině
• dispergace nemísitelných kapalin (emulze) a shluků pevné fáze
• míchání vysoce viskózních (nenewtonských) medií

Průzkum použití resp. požadavků zákazníků na účel míchání ukazuje podle obr.1, „Porovnání 2005“, že nejčastějším požadavkem je homogenizace míchané vsádky (smíchávání vzájemně mísitelných kapalin) a vznos pevné fáze (zamezení sedimentace na dně). Další účely už jsou podstatně méně frekventované a většinou v zařízení doprovázené již uvedenými požadavky na míchání.

Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů