Reference

Míchací zařízení pro chemické procesy, reaktory

Potravinářské a farmaceutické procesy a kosmetické výroby

Míchací zařízení pro suspenze

Vodohospodářské procesy, odpadní vody a kaly

 

Míchací zařízení pro chemické procesy, reaktory

5 ks míchacích zařízení 1,5 kW s aparáty 0,15 m3 pro kontinuální výrobu metylesteru řepkového oleje v SETUZA, provoz Mydlovary s patrovými radiálními míchadly CVS 691021.
Realizace 1993. 

fotografie


Basic design a zpracování parametrů míchacího ústrojí 5,5 kW a vestaveb hydrogenačního autoklávu 2 m3 pro výrobu aminů v MCHZ Ostrava. Kombinovaná míchadla axiální - φ 300 a trubkové samonasávací - φ 380.
Realizace v Královopolské strojírně v 1994.


3 ks míchacích ústrojí 2,2 kW pro kaskádní kontinuální krystalizátor Glauberovy soli 8 m3 v Hodvába.s. Senica.
Realizace 1994.


Basic design a zpracování parametrů míchacích ústrojí pro aparáty linky na výrobu tekutých kaučuků v KAUČUK Kralupy. Aparáty: reaktor syntézy iniciátoru 4,5 m3, zásobník iniciátoru 10 m3, polymerační reaktor 3 m3, hydrolýzní nádoba 5 m3, zásobník vypírací směsi 20 m3, zásobník LB polymeru 10 m3, zásobník produktu 2 m3, atmosférická odparka 8 m3, reaktor pro přípravu prepolyméru 10 m3, zásobník TDI 20 m3, 4 zásobníky kapalného kaučuku 45 m3. Míchadla kombinovaná podle účelu míchání, výkony 4 až 30 kW.
Realizace v KPS Metal a Ferox Děčín v r. 1995.


2 ks míchacích zařízení 18,5 kW (včetně nádob 50 m3) pro homogenizaci tenzidů v Petrochema a.s. Dubová.
Realizace 1996.


Míchací ústrojí 7,5 kW pro zásobník 25 m3 na Vianplast v Chemopetrol Litvínov. Míchadla 4x TX450.
Realizace 1997.


1 ks míchacího ústrojí 7,5 kW pro vmíchávání aditiv do motor. olejů v nádrži 50 m3 v PARAMO Pardubice. Míchadla 2xTX450 - ∅ 900, 1x CVS23 - ∅ 730.
Realizace 1998.


4 ks bočních míchacích ústrojí 7,5 kW pro neutralizaci odpadních vod v nádržích 360 m3 ve Slovnaft a.s. Bratislava.
Realizace 1998, 2001, 2003, 2004.


6 ks míchací ústrojí 22 kW pro 3 kaskádní neutralizační reaktory o objemech 2x 75 m3 v BČOV Synthesia Pardubice. Míchadla 2xTX 445 - ∅ 1620 .
Realizace 1998, 2000, 2003.


Míchací ústrojí 15 kW reaktoru 11 m3 pro epoxidové pryskyřice ve Spolchemie a.s. Ústí n.Labem - úprava míchacího systému. Míchadlo TX 335 - φ 780 a CVS 691023 - φ 470.
Realizace 2000.


Míchací zařízení 0,8 m3 pro přípravu nátěrových hmot v HELVET Povážská Bystrica s dispergačním míchacím ústrojím 11 kW. Míchadla CVS 691038 - φ 230, TX 335 - φ 150.
Realizace 2000.


Míchací zařízení 0,4 m3 pro přípravu nátěrových hmot v TELURIA Skrchov s dispergačním systémem stator - rotor φ 120 a TX 335 φ 100.
Realizace 2000.


Chlorační reaktory 1 m3 s míchacím ústrojím 5,5 kW v LZ Draslovka Kolín. Míchadla 2x TX 335 - φ 300 a 1x turbína s vydutými lopatkami φ 300.
Realizace 2000, 2003.


Míchací ústrojí 18,5 kW ředící kádě 16 m3 pro alkydové pryskyřice ve Spolchemie a.s. Ústí n.Labem. Míchadla 4x TX 335 - φ 1200 a CVS 691027 - φ 1000.
Realizace 2001.


Míchací zařízení 1 m3 pro přípravu nátěrových hmot v BECKER ACROMA Velké Meziříčí. Míchadla TX 335 - φ 470, CVS 691023 - φ 310.
Realizace 2002.


Míchací ústrojí 1x 2,2 kW a 1x 1,5 kW v aparátech pro výrobu bionafty v AGROCHEM Lanškroun.
Realizace 2002.


Míchací ústrojí 4 kW vysokotlakého hydrogenačního autoklávu 0,1 m3 v Léčiva (ZENTIVA) Praha. Míchadla 1x TX 335 - φ 160 a 1x trubkové samonasávací - φ 160.
Realizace 2002.


Míchací ústrojí 2,2 kW autoklávu 1,5 m3 pro vysoce viskozní medium v adamantinové chemii v PLIVA - Lachema Brno. Míchadla 2x TX 335 - φ 560.
Realizace 2002.


Míchací ústrojí 3 kW a 2x 2,2 kW pro aparáty linky na výrobu MEŘO o objemech 2,5 a 10 m3 v Lanškrouně, dodávka pro DAMT Martin.
Realizace 2002.


6 ks míchacích trysek pro homogenizaci ropných produktů ve 2 nádržích 1000 m3 v Petrochema a.s. Dubová.
Realizace 2002.


2 ks hřídelů s míchadly TX335 pro reaktory na alkylaci 10 m3 jako náhrada míchadel firmy Erwin Stelzer v DUSLO a.s.Šala.
Realizace 2002.


1 ks míchacího ústrojí 2,2 kW pro reaktor esterifikace 5 m3 a 1 ks míchacího ústrojí 1,5 kW pro uklidňovací nádrž 3 m3 pro DAMT Martin.
Realizace 2002.


Míchací ústrojí 3 kW pro rozpouštěcí tank 5,5 m3 pro výrobu kamence ve Spolchemie a.s. Ústí n.Labem, provoz Monokrystaly. Míchadla 1x TX 335 - φ 630, 1x CVS 691023 - φ 450.Realizace 2003.
Míchací ústrojí 2,2 kW krystalizátoru 3 m3 pro výrobu kamence ve Spolchemie a.s. Ústí n.Labem, provoz monokrystaly. Míchadla 2x TX 335 - φ 580.
Realizace 2003.


Dispergační míchací ústrojí 11 kW v nádobě 1,2 m3 pro přípravu nátěrových hmot v HELVET Povážská Bystrica.
Realizace 2003.


Míchací zařízení 1,2 m3 pro přípravu opravného laku s dispergačním systémem 15 kW v KORES Strmilov.
Realizace 2003.


3 ks míchacích ústrojí 3 kW pro směšování nafty v nádržích 100 m3 ve Slovnaft a.s. Bratislava.
Realizace 2003.


Náhrada míchadel turbínových ax. hydrofoily TX 335 v krystalizátoru 3 m3 BIOTIKA a.s. Slovenská Lupča.
Realizace 2003.


Míchací ústrojí 4 kW pro nádrž 20 m3 na kaustifikaci potaše v Spolchemie a.s. Ústí n.Labem, provoz Permanganát. Míchadla 2x TX 335 - φ 820.
Realizace 2003.


4 ks míchacích ústrojí (1x 5,5 a 3x 3kW) pro reaktory na výrobu acetylenických alkoholů v NCHZ a.s. Nováky.
Realizace 2004.


1 ks míchací ústrojí 4 kW pro reaktor 10 m3 na výrobu antioxidantů v DUSLO a.s. Šala. Realizace 2004.


Míchací ústrojí 2,2 kW pro 2 nádrže 10 m3 na roztoky MODI ve FOSFA a.s. Poštorná. Míchadla 1x TX 335 -φ 800.
Realizace 2005.


Míchací ústrojí 3 kW pro 2 zásobníky 30 m3 na viskozní detergenty v Procter - Gamble, Rakona a.s. Rakovník. Míchadla 2x TX 335 - φ 920.
Realizace 2005.


Míchací zařízení 1 m3 pro přípravu vysoce konzistentních stěrkových tmelů s pohonem 18,5 kW v DEVOS Brno. Míchadla kombinovaná segmentová.
Realizace 2005.


1 ks míchací ústrojí 7,5 kW pro vysoce viskózní lepidla na bázi PVAC a práškových plniv v zásobníku 40 m3 a 1 ks míchací ústrojí 15 kW pro přípravu vysoce viskózního disperzního lepidla na bázi PVAC a práškových plniv v nádobě 25 m3. DUSLO a.s. Šala.
Realizace 2005.


Míchací zařízení pro bioetanol: 10x boční 18,5 kW a 3x boční 7,5 kW pro reaktory a 1x vertikální 5,5kW pro směšovací tank a 1x 4 kW pro rozkvasný tank. Závod Ethanol Energy, Vrdy.
Realizace 2005 - 2006.


Míchací ústrojí 15 kW pro 2 reaktory 16 m3 na vysoce viskozní směsi epoxidové pryskyřice s plnivy ve Spolchemie a.s. Ústí n. Labem.
Realizace 2006.


Míchací ústrojí 7,5 kW pro esterifikační reaktor 8 m3 pro výrobu MEŘO v HH corporation Česká Třebová . Kombinovaná míchadla .
Realizace 2006.


Boční míchací ústrojí 4 kW pro 2 zásobníky bioetanolu o objemu 1000 m3 v Chemopetrol Litvínov. Míchadla TX335.
Realizace 2006.


Basic a Detailed design pro boční míchadlo 3 kW na polyoly v nádrži 25 m3.
Realizace v CS RAM Holice 2006.


Míchací ústrojí pro esterifikační reaktory 3x 5 m3 s mích.ústrojím 4 kW pro výrobnu MEŘO v Litvě. Kombinovaná míchadla. Dodávka pro Biorafineria Martin.
Realizace 2006.


Míchací ústrojí 7,5 kW pro 4 oxidátory LINTERS pro suspenzi celulózy o objemu 2 m3 v Synthesia Pardubice. Míchadla pásová φ 1200.
Realizace 2006.


Míchací ústrojí 1,5 kW pro reaktor na výrobu TAmA sodného o objemu 4,5 m3 v Synthesia Pardubice, Rybitví. Míchadla kombinovaná TX335 - φ 580, CVS23 - φ 450.
Realizace 2006.


Úprava míchacího ústrojí pro loužení vápence v nádrži 20 m3 pro Macco Organiques Bruntál. Míchadlo 2x TX335 - φ 680.
Realizace 2006.


Míchací ústrojí 5,5 kW pro nádrže na směšování odpadních látek pro spalování ve 2 zásobnících o objemu 150 m3 v Cementárně HOLCIM Prachovice. Míchadla 2x TX335.
Realizace 2007.


Míchací ústrojí 7,5 kW reaktoru na výrobu vysoce viskózních alkydových pryskyřic o objemu 10 m3 v Spolchemie Ústí nad Labem. Míchadla 4x TX335/2L+ CVS27.
Realizace 2007.


Vertikální mích.ústrojí ( 3x 5,5 kW, 5x 1,1kW) a 1ks horizontálního mích.ústrojí (1x 2,2 kW) pro přípravu odpadních biopaliv v Chemopetrol Litvínov. Nádrže 5 – 560 m3.
Realizace 2007.


1 ks bočního míchacího ústrojí 15 kW pro absorbér o objemu 200 m3 a 2 ks míchacích ústrojí 2,2 kW pro nádrž přípravy vápencové suspenze m3 a 1,5 kW pro drenážní jímku 3 m3 v lince odsíření CHEMES Humenné.
Realizace 2007.


14 ks bočních míchadel (14x 11 kW) pro linku na výrobu bioetanolu ve velkoobjemových nádržích , závod Trmice. Míchadla TX335 - φ 750.
Realizace 2007.


Míchací ústrojí 4 kW pro rozplavování filtračního koláče pigmentů v nádobě o objemu 4,5 m3 v provozu Rybitví, Synthesia Pardubice. Kombinovaná míchadla.
Realizace 2007.


Míchací ústrojí 1,1 kW v zásobníku o objemu 1,5 m3 pro rozpouštění močoviny v lince na bioetanol, závod Trmice. Axiální míchadlo TX335.
Realizace 2007.


Úprava míchadla krystalyzátoru 16 m3 s pohonem 4 kW v Macco Organiques Bruntál. Míchadlo TX335 - φ 900.
Realizace 2007.


Chlorační reaktor 1 m3 s míchacím ústrojím 5,5 kW s kombinovanými axiálními a radiálními míchadly pro Draslovka Kolín.
Realizace 2007.


2 ks míchací ústrojí 7,5 kW pro vysoce viskózní lepidla Duvilax v zásobníku 30 m3 . DUSLO a.s. Šala. Míchadla 2x TX335 (Φ1220) + 1x CVS27 (Φ1000).
Realizace 2007.


Míchací ústrojí 11 kW pro nádrže na směšování viskózních odpadních látek pro spalování ve 2 zásobnících o objemu 100 m3 v Cementárně Lafarge Cement Čížkovice. Míchadla kombinovaná 2x TX535 - Φ1350.
Realizace 2008.


3 ks míchací ústrojí 5,5 kW pro nádrže na stearát draselný o objemu 80 m3 v Kaučuk Kralupy. Míchadla 2x TX335 - Φ1320.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 3 kW v hranaté nádrži o objemu 35 m3 pro rozpouštění močoviny v lince na výrobu močoviny, Grodno, Bělorusko. Axiální míchadlo TX335 - Φ920.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 4 kW v  hranaté nádrži o objemu 50 m3 pro rozpouštění močoviny v lince na výrobu močoviny, Novomoskovsk, Rusko. Axiální míchadlo TX335 - Φ1180. Realizace 2008.
Míchací ústrojí 7,5 kW pro nádrže na směšování odpadních látek pro spalování ve 2 zásobnících o objemu 200 m3 v cementárně Holcim Rohožník, SR. Míchadla kombinovaná 2x TX335 – Φ2100 + 1x CVS27 – Φ1700.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 7,5 kW pro vysokotlaký hydrogenační autokláv 10 m3 na hydrogenaci mastných kyselin v SETUZA a.s. Ústí nad Labem. Míchadla kombinovaná 1xTX335 – Φ600 + 1x trubkové samonasávací – Φ600.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 5,5 kW pro zásobník viskózní PB báze o objemu 100 m3 v Procter and Gamble Rakona, Rakovník. 3x axiální míchadlo TX535 – Φ1300.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 1,1 kW v zásobníku o objemu 1,5 m3 pro rozpouštění močoviny v lince na bioetanol, závod Trmice. Axiální míchadlo TX335.
Realizace 2008.


4 ks bočních míchadel 11 kW a 5 ks vertikálních míchacích ústrojí 5,5 kW pro linku na výrobu bioetanolu ve velkoobjemových nádržích , závod Hustopeče. Dodáno 2008, realizace pozastavena.
Míchací ústrojí 4 kW pro reaktor RO2 na výrobu etanolamínů 8 m3 v NCHZ Nováky. Míchadla kombinovaná radiální + axiální hydrofoil.
Realizace 2008.


6 ks míchacích ústrojí 15 kW pro kontinuální reaktory 1o a 2o pro neutralizaci matečných louhů z důlních vod 80 m3 v DIAMO s.p. Stráž p. Ralskem,
Realizace 2009.


- 6 ks míchacích ústrojí 4 kW pro předmíchání reakčních komponent reaktorů 80 m3 v DIAMO s.p. Stráž p. Ralskem,
Realizace 2009.


3 ks míchacích ústrojí 7,5 kW pro kontinuální zrací nádrže 1o neutralizace matečných louhů důlních vod 140 m3 v DIAMO s.p. Stráž p. Ralskem,
Realizace 2009.


3 ks míchacích ústrojí 5,5 kW pro kontinuální zrací nádrže 1o neutralizace matečných louhů důlních vod 140 m3 v DIAMO s.p. Stráž p. Ralskem,
Realizace 2009.


3 ks míchacích ústrojí 4 kW pro kontinuální zrací nádrže 2o neutralizace matečných louhů důlních vod 80 m3 v DIAMO s.p. Stráž p. Ralskem,
Realizace 2009.


Míchacích ústrojí 31/26 kW pro zásobník zahuštěné sádrovcové suspenze 300 m3 v odsířovací lince Plzeňská energetika,
Realizace 2009.


Míchací ústrojí 3,1/2,6 kW pro jímku odpad.vod v odsířovací lince Plzeňská energetika,
Realizace 2009.


Míchací ústrojí 4,4/3,7 kW pro zásobník vápencové suspenze v odsířovací lince Plzeňská energetika,
Realizace 2009.


Míchací ústrojí 4 kW v  hranaté nádrži o objemu 50 m3 pro rozpouštění močoviny v lince na výrobu močoviny, Novomoskovsk, Rusko (opakovaná dodávka). Axiální míchadlo TX335 - Φ1180.
Realizace 2009.


Míchací ústrojí pro esterifikační reaktory 2x 8 m3 + 2x 5 m3 s mích.ústrojím 5,5 kW pro výrobnu MEŘO v Bělorusku. Kombinovaná axiální + radiální míchadla. Dodávka pro OTEZA Martin.
Realizace 2010.


Míchací ústrojí 2x 4 kW pro kontinuální neutralizační reaktory 5 m3 s axiálními míchadly v lince na odstraňování odpadní vody v OSTRAMO Ostrava.
Realizace 2010.


Míchací ústrojí 2x 4 kW pro kontinuální CO2 - sytící reaktory 5 m3 s kombinovanými radiálními a axiálními míchadly v lince na odstraňování odpadní vody v OSTRAMO Ostrava. Realizace 2010.
Míchací ústrojí 1,1 kW v zásobníku o objemu 15 m3 pro přípravu odpěňovacího oleje Foamaster pro 2JCP Ohníč. Axiální míchadlo TX335.
Realizace 2010


Míchací ústrojí 22 kW pro rozmíchávací nádrže 120 m3 na Mofalplast v Synthesia Pardubice, Rybitví. Míchadla axiální 3x TX445 – Φ1450.
Realizace 2010.


Míchací ústrojí 4 kW pro reaktor RO2 na výrobu etanolamínů 8 m3 v NCHZ Nováky. Míchadla kombinovaná radiální + axiální hydrofoil.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 11 kW pro reaktor R4 na výrobu vysoce viskózních alkydových pryskyřic 8,5 m3 v Spolchemie Ústí n. Labem. Míchadla patrově uspořádaná.
Realizace 2010.


Míchací ústrojí 4 kW pro vsádkový neutralizační reaktor 25 m3 s kombinovaným radiálním a axiálním míchadlem v DIAMO Stráž p. Ralskem.
Realizace 2010.

 

Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů