Reference

Míchací zařízení pro chemické procesy, reaktory

Potravinářské a farmaceutické procesy a kosmetické výroby

Míchací zařízení pro suspenze

Vodohospodářské procesy, odpadní vody a kaly

 

Míchací zařízení pro suspenze

Míchací ústrojí 3x 11 kW (Sokrat, Primalex) a 1x 15 kW (Duvilax) pro 4 nádrže  20 m3 ve výrobně malířských nátěrových hmot v Primalex Břasy. Míchadla 3x CVS18 - ∅ 1340 .
Realizace 1993.


Míchací ústrojí pro kontinuální linku pro vysoce viskózní asfalto.bentonitové (AB) směsi: 1x 18,5 kW (18 m3 bentonit.suspenze), 3x 5,5 kW (10 m3  AB směs), 1x 3 kW (5m3 AB směs), 1x 2,2 kW (2 m3 AB směs), další míchadla 1,5 a 1,1 kW v PARAMO Pardubice.
Realizace 1993.


Míchací ústrojí pro odsiřovací linku v elektrárně Prunéřov II. Nádrže včetně absorbéru o objemech: 88, 147, 280, 1370, 1450 a 1820 m3 na vápencové a sádrovcové suspenze. Výkony 4x 22 kW (boční s TX440 ∅ 850), 2x 45 kW (TX440 ∅ 3600),  2x 5,5 kW (TX440 ∅ 2000) a 1x 11 kW (TX440 ∅ 2000) .
Realizace v ZVU Hradec Králové, 1994,1995.


Míchací ústrojí 3x 5,5 kW pro 3 nádrže  15 m3 na Primalex a 1x 5,5 kW pro nádrž kaolinového kalu 25 m3 ve výrobně malířských nátěrových hmot v Primalex Břasy. Míchadla 3x CVS18 - ∅ 1340 .
Realizace 1995.


16 ks míchacích ústrojí 7,5 kW pro homogenizaci zahuštěné kaolinové suspenze v 16 nádržích 750 m3 v Lasselsberger Kaolin Kaznějov. Míchadla TX335 - ∅ 3600.
Realizace 1995, 1996.


12 ks bočních míchacích ústrojí 7,5 kW pro homogenizaci kaolinové suspenze v 4 nádržích 2400 m3 v Kaolin Božičany.  Míchadla TX335 - ∅ 580.
Realizace 1995, 1996.


-4 ks míchacích ústrojí 5,5 kW pro homogenizaci nátěr.hmot v nádržích 10 m3 v Primalex SLOVAKIA a.s. v Dolnom Kubíně. Realizace 1996.


2 ks kontinuálních směšovačů popílkové a vápenné suspenze 2,5 m3 s míchacím ústrojím 3 kW s kombinovaným radiálním a axiálním míchadlem v SAKO Brno.
Realizace 1996.


3 ks míchací ústrojí 7,5 kW pro rozplavování vysoce konzistentní keramické suspenze v zásobníku 10 m3 v Keramických závodech Znojmo. Míchadla TX 335 + CVS23.
Realizace 1996,1998.


4 ks míchací ústrojí 22 kW pro homogenizaci koncentrované suspenze NCL v zásobnících 140 m3 v Synthesia Pardubice. Míchadla TX 335 - ∅ 1620 .
Realizace 1996, 1997.


2 ks vyhřívaných zásobníků 100 m3 s míchacími ústrojími 22 kW pro homogenizaci asfaltu s polymerními přísadami  v COLAS Jihlava. Míchadla 3xTX 445 - ∅ 1200 .
Realizace  1997.


-1 ks míchacích ústrojí 5,5 kW pro homogenizaci malířských nátěr.hmot Supermal v nádrži 20 m3 v KEMAT Skalná. v Dolnom Kubíně.
Realizace 1997.


Inovace míchadel 3 homogenizačních zásobníků keramické suspenze HZ125 o objemu 125 m3 v Keramických závodech Znojmo. Nová míchadla modifikace CVS691027.
Realizace 1998.


Míchací ústrojí 7,5 kW pro homogenizaci křemeno-kaolinové suspenze v obdélníkové nádrži 60 m3 v Lasselsberger Kaolin Kaznějov. Míchadla TX 445 - ∅ 2000 .
Realizace 1998.


1 ks kontinuálního směšovače popílkové a vápenné suspenze 3 m3 s míchacím ústrojím 4 kW s kombinovaným radiálním a axiálním míchadlem v Teplárně Otrokovice.
Realizace 1999.


Míchací ústrojí pro kontinuální směšování koncentrované suspenze MgO ve 2 nádržích 20 m3 v BIOCEL Paskov. Výkon 5,5 kW, míchadlo 2x TX 335 ∅ 800 mm. Realizace 2000, 2001.


Míchací ústrojí 22 kW pro homogenizaci suspenze NCL v zásobníku 150 m3 v Synthesia Pardubice. Míchadla TX 335 - ∅ 1500 .
Realizace 2000.


Míchací ústrojí pro homogenizaci dehtů ve dvou zásobnících 5000 m3 v DEZA Valašské Meziříčí. Výkon 45 kW,  míchadlo TX 445  ∅ 4 000 mm.
Realizace 2000, 2001.


Míchací ústrojí o výkonu 4 kW pro 2 nádrže 20 m3 vysoce koncentrovaných suspenzí TiO2 v Precheza Přerov. Míchadla 2x TX 335 - ∅ 800 mm,.
Realizace 2000.


1 ks kontinuálního směšovače popílkové a vápenné suspenze 3 m3 s míchacím ústrojím 4 kW s kombinovaným radiálním a axiálním míchadlem v Teplárně Příbram.
Realizace 2000.


2 ks míchacích ústrojí 5,5 kW pro zásobníky produktu 30 m3 v BIOTIKA a.s. Slovenská Lupča.
Realizace 2001.


Míchací ústrojí pro 2 zásobníky 800 m3 koncentrované suspenze kaolin v HOB Kaolin Kaznějov. Výkon 11 kW, TX 335 - ∅ 2800.
Realizace 2001.


Míchací ústrojí pro 2 zásobníky 750 m3 koncentrované suspenze kaolinu v CHKZ Chlumčany. Výkon 7,5 kW, míchadlo TX 335 - ∅ 3 000 mm.
Realizace 2001.


Míchací ústrojí pro 2 nádrže 50 m3 na koncentrované suspenze kaolinového kalu v HOB Kaolin Kaznějov. Výkon 5,5 kW, míchadlo TX 335 - ∅ 915 mm.
Realizace 2002.


Míchací ústrojí pro odsiřovací linku v SUAS Vřesová. Nádrže včetně absorbéru o objemech 25 až 1650 m3 na vápencové a sádrovcové suspenze. Výkony 9 x 30 kW, 3 x 22 kW, 4 x 3 kW. Míchadla TX 335: ∅ 850, ∅ 760, ∅ 480 mm, TX 445 - ∅ 1000 mm.
Realizace 2002.


Míchací zařízení pro rozpouštění granulované močoviny s nádrží 6 m3 v ORSIL Častolovice. Výkon 2,2 kW, kombinovaná míchadla TX 445(∅ 510) a CVS23(∅ 420).
Realizace 2002


Míchací zařízení pro míchání železitého kalu v nádrži 30 m3 EPCOS Šumperk. Výkon 5,5 kW, excentrické míchadlo TX 335 -∅ 650.
Realizace 2002.


Míchací ústrojí havarijní nádrže odsířovací jednotky 4 x 18,5 kW v Elektrárně Tušimice II. Míchadla TX335 - ∅780 mm.
Realizace 2003 - 2004.


Míchací ústrojí 3 kW pro jímku 40 m3 na kaolinový kal v CHKZ Chlumčany. Míchadlo TX 335 - ∅ 920.
Realizace 2003.


Míchací ústrojí 4x 3 kW pro homogenizaci kaolínového kalu v 2 bazénech 60 m3 v LASSELSBERGER Kaznějov. Radiální míchadla ∅ 1500.
Realizace 2004.


Míchací ústrojí 4 kW pro zásobník viskozních surovin 50 m3 v PROCTER & GAMBLE Rakona, Rakovník. Míchadlo TX 335 - ∅ 980.
Realizace 2004


Míchací ústrojí pro  zásobník 830 m3 koncentrované suspenze kaolinu v Lasselsberger a.s. (HOB Kaolin Kaznějov). Výkon 11 kW, TX 335  ∅ 2850.
Realizace 2005.


Míchací ústrojí pro rozpouštění mangananu 3 kW pro nádrž 30 m3 v Spolchemie Ústí nad Labem. Míchadlo radiální CVS 27- ∅ 1620. Realizace 2006.


Míchací ústrojí 5,5 kW pro 2 zásobní nádrže na malíř. nátěrovou hmotu Primalex o objemu 50 m3 a  míchací ústrojí 7,5 kW pro rozmíchávací nádrže na Primalex 25 a 30 m3 v závodě PRIMALEX Břasy. Axiální míchadla TX335.
Realizace 2006.


Míchací ústrojí pro rozplavování kaolín. kalu 3 kW pro nádrž 3 m3 v Lasselsberger Kaznějov. Míchadlo TX335.
Realizace 2006.


2 ks míchacích bočních ústrojí 2,2 kW pro jímky sádrovcové suspenze pro odsíření v Elektrárně Tušimice. Axiální míchadla TX335 - ∅ 400 .
Realizace 2007.


3 ks míchacích bočních ústrojí 18,5 kW pro nádrž vratných vod linky odsíření v Elektrárně Tušimice. Axiální míchadla TX335 - ∅ 760 .
Realizace 2007.


Míchací ústrojí 4 kW pro nádrž 55 m3 na kaolínový kal v Lasselsberger Chlumčany. Míchadlo TX335 - ∅ 900  .
Realizace 2007.


Boční míchací ústrojí 15 kW pro 7 ks nádrží 30 m3 na suspenzi celulózy a sběr.papíru s míchadlem TX335, výroba v PAPCEL Litovel pro export do Polska, Ruska a Kazachstánu.
Realizace 2007.


Boční míchací ústrojí 18,5 kW pro 4 ks nádrží 40 a 50 m3 na suspenzi celulózy a sběr.papíru s míchadlem TX335, výroba v PAPCEL Litovel pro export do Ruska a Kazachstánu.
Realizace 2007.


Boční míchací ústrojí 37 kW pro nádrž 80 m3 na suspenzi celulózy a sběr.papíru s míchadlem TX335, výroba v PAPCEL Litovel pro export do Ruska.
Realizace 2007.


Boční míchací ústrojí 45 kW (6ks) pro 3 ks nádrží 250 m3 na suspenzi celulózy a sběr.papíru s míchadlem TX335, výroba v PAPCEL Litovel pro export do Kazachstánu.
Realizace 2008.


Boční míchací ústrojí 55 kW pro 4 ks nádrží 120 m3 na suspenzi celulózy a sběr.papíru s míchadlem TX335, výroba v PAPCEL Litovel pro export do Kazachstánu. Dodávka výrobní dokumentace 2008, 
realizace pozastavena.


Boční míchací ústrojí 11 kW pro nádrž 50 m3 na suspenzi sběr.papíru s míchadlem TX335, dodávka do PAPCEL Litovel pro export do Paraguaye.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 3 kW pro nádrž na rozpouštění močoviny 30 m3 v Urea Plant Grodno. Dodávka pro Chemoprojekt Praha. Míchadlo TX335.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 4 kW pro nádrž na rozpouštění močoviny 50 m3 v Urea Plant Novomoskovsk. Dodávka pro Chemoprojekt Praha. Míchadlo TX335.
Realizace 2008.


Míchací ústrojí 1,1 kW v zásobníku o objemu 1,5 m3 pro rozpouštění močoviny v lince na bioetanol, závod Trmice. Axiální míchadlo TX335.
Realizace 2008.


4 ks míchacích ústrojí 7,5 kW pro homogenizaci zahuštěné kaolinové suspenze ve 4 nádržích 560 m3 v Dong Hoi, Vietnam. Míchadla TX335 - ∅ 2500.
Realizace 2009.


2 ks míchacích ústrojí 3 kW pro homogenizaci zahuštěné kaolinové suspenze ve 2 nádržích 124 m3 v Dong Hoi, Vietnam. Míchadla TX335 - ∅ 2000.
Realizace 2009.


 

Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů