Skladování a rozplavování suspenzí

  • směšovače a zásobníky keramické suspenze
  • homogenizační zásobníky kaolínové suspenze
  • homogenizační nádrže vláknité suspenze
  • aparáty pro pigmentové suspenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů