Elektrárenské a teplárenské provozy

  • zásobníky a nádrže zahuštěných odpadních produktů
  • odsiřovací reaktory
  • zásobníky suspenzí (popílek, vápenec, sádrovec)
  • zásobníky odpadních olejů a spalitelných hmot
  • kontinuální směšovače suspenzních materiálů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů