Zaměření

Vzhledem k vlastním výzkumně – vývojovým pracím a  nepřerušené spolupráci s domácími špičkovými pracovišti výzkumu v oblasti míchání (ČVUT Praha, VŠCHT Praha, VUT Brno) a rovněž se zahraničními ústavy (UMIST Manchester) byla vždy cílem realizace průmyslových míchacích zařízení dodávka efektivně pracujících celků, především s minimalizací spotřeby energie.  Tento přístup přináší úspory zejména při řešení komplikovaných průmyslových realizací jako jsou například:

  • velkoobjemové aparáty s míchadly (objemy několik tisíc m3)
  • vícefázové systémy (kapalina-pevná fáze, kapalina-plyn apod.) 
  • míchání velmi viskózních medií (pracovní viskozity až 100 000 mPas (cP))
 
Podrobnější rozsah realizací, viz Reference TECHMIX.
 
Požadavky na nejčastěji se vyskytující účely míchání nejlépe zajišťují míchadla s vysokou efektivitou čerpacího výkonu – malá spotřeba energie + velký čerpací výkon.
Výsledkem výzkumně – vývojové činnosti pracovníků TECHMIX je proto aplikace vlastních výrazně efektivnějších typů tvarovaných míchadel, které, ve srovnání se standardními míchadly (viz CVS-ČSN řady 691000 až 691048), umožňují značné snížení spotřeby energie (viz obr. 2, „Porovnání 2005) a většinou i snížení investičních nákladů.
 
 
 
Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů