Techmix s.r.o.- Historie – vznik firmy

Firma TECHMIX vznikla přechodem pracovníků oddělení „Míchací a fermentační zařízení“ výzkumného ústavu CHEPOS, VUCHZ Brno na začátku r.1993 do této nové společnosti s ručením omezeným. 

Dřívější převážně výzkumně – vývojová činnost se u pracovníků TECHMIX s.r.o. změnila na převážně realizační charakter prací. Dílčí výzkumně – vývojové činnost však zůstala i nadále důležitým faktorem pro navrhování a realizaci efektivně pracujících provozních  míchacích zařízení.
 
Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů